ZARZADY KÓŁEK ROLNICZYCH i KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 listopada 2015 12:49

Członkowie Kółek Rolniczych

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich

Delegaci GZRK i OR

Delegatki Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich

 

Zarząd i Rada WZRKiOR w Bydgoszczy przypominają o obowiązku przerejestrowania organizacji: Kółka Rolnicze, Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich oraz ich struktur Gminnych do nowego Rejestru Sądowego w myśl art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671),

Organizacje, które nie dokonają do 01 stycznia 2016r. zgłoszenia wpisu (przerejestrowania się) do Krajowego Rejestru Sądowego stracą swoją osobowość prawną, swój byt prawny wraz z prawem do majątku i ciągłości praw nabytych jako organizacje społeczno-zawodowe tj. Kółka Rolnicze oraz Koła Gospodyń Wiejskich stanowiące wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Kółka Rolniczego.

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy realizując uchwałę programową III Zjazdu Związku, mając na względzie żywotne interesy członków zrzeszonych w Kółkach Rolniczych i Kołach Gospodyń Wiejskich oraz troszcząc się o zachowanie ciągłości 150 letniej tradycji, na podstawie § 19 statutu Kółka Rolniczego oczekuje od Zarządów, działaczy odwrotnego podjęcia działań na rzecz dopełnienia formalności zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie organizacji do  KRS. Dotyczy to Zarządów tych Kółek oraz Gminnych Związków, które nie dokonały przerejestrowania do nowego KRS

UZASADNIENIE

Kółka Rolnicze mocą art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671), mogą w terminie do 31 grudnia 2015r. dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Te Kółka, które nie dokonają przerejestrowania się ze starych rejestrów do KRS, z końcem 2015r. utracą swój byt prawny, zostaną wykreślone z rejestrów sądowych jako nie działające. Małym pocieszeniem jest możliwość rejestracji (wpisu) od nowa zakładanego Kółka, Gminnego Związku, gdyż historia jego działania rozpocznie się od zera.

Utrata osobowości prawnej to pozbawienie się możliwości wnioskowania o dofinansowanie działań jako Organizacji Pozarządowej.

Można zrozumieć wypalenie się, brak chęci działania u starszego pokolenia, szczególnie rodzaju męskiego. Jednak nie mieści się w rozumie likwidowanie Kółka Rolniczego, szczególnie tam gdzie samorealizują się Koła Gospodyń Wiejskich.

Jednak tam gdzie nie ma woli współpracy członków Kółka Rolniczego z Kołem Gospodyń Wiejskich na zasadach określonych w statucie, apelujemy by w interesie mieszkańców wsi dać możliwość działania waszym bliskim: matkom, żonom, córkom w sposób zorganizowany, jako organizacja KR KGW poprzez uchwalenie jednolitego tekstu statutu oraz oddanie steru zarządzania Kółkiem Waszym kobietom.

SZCZEGÓŁY w zakładce obok na stronie: „REJESTRACJA KRS”

 
11 listopada PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 listopada 2015 20:49

Z okazji Dnia Niepodległości w ramach manifestacji patriotycznej społeczności Ziemi Kujawskiej pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu delegacja WZRKiOR w Bydgoszczy w składzie: Marianna Radzięda, Melania Grobelska i Henryk Sobczak z udziałem pocztu sztandarowego wystawionego przez GZRKiOR w Inowrocławiu z członkiń KGW i KR Kłopot złożyła wiązankę kwiatów.

dn_2015_inowrocaw_0.jpg

dn_2015_klopot_1.jpg
dn_2015_klopot_2.jpg
dn_2015_klopot_3.jpg
dn_2015_klopot_4.jpg
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 października 2015 19:38

Zespół Ludowy „Radojewiczanie” z Radojewic (gm. Dąbrowa Biskupia) uznany na Kujawach oraz w Polsce występował w dniach 12 – 16 sierpnia 2015r. w 49 Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej w woj. małopolskim. Prezentacja autentycznej gwary kujawskiej, strojów ludowych oraz wykonanie utworów kujawskich w konkursie śpiewu grupowego uzyskała uznanie Jury i zajęła III miejsce.

Udział w festiwalach, Zespół „Radojewiczanie” zawdzięcza dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizując zadanie pt. „Promowanie folkloru kujawskiego poprzez udział w Ogólnopolskich Festiwalach Pieśni ludowej".

Ofertę konkursową w imieniu „Radojewiczan” złożył Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, którego członkiem jest KGW z Radojewic.

Zespół „Radojewiczanie” został założony przed 30-tu laty przez Panią Ewę Kowalczyk która jest równocześnie kierownikiem Zespołu. Na swym koncie ma wiele sukcesów, które są efektem ciężkiej pracy Pani Ewy i wszystkich członków Zespołu.

 

Inowrocław, dnia 20 października 2015r.          

 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 października 2015 15:08

Komunikat Nr 4_2015

Rady WZRKiOR w Bydgoszczy

Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy będzie obradować we wtorek 20 października 2015r. o godz. 9.30 w sali Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38

Prezydium Rady WZRKiOR w Bydgoszczy zaprasza na posiedzenie

  • Przewodniczące i Prezesów GZRKiOR i GR KGW
  • Członków Komisji Rewizyjnej WZRKiOR,

Porządek posiedzenia Rady WZRKiOR (tutaj)

 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 października 2015 14:57

KOMUNIKAT

POROZUMIENIA Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24-09-2015r

Uczestniczący POROZUMIENIA (W/RZRKiOR, K-P IR, Solidarność RI, Samoobrona) obradujący w Bielicach k/Mogilna 24-09-2015 uzgodnili stanowisko w sprawie wniosków na rzecz wsparcia poszkodowanych przez suszę rolników Pomorza i Kujaw oraz zaakceptowali pogotowie strajkowe dla poparcia uzgodnionych wniosków

Porozumienie ZZ i OR Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza pogotowie strajkowe dla poparcia realizacji wniosków i postulatów klęski suszy oraz apeluje do Rolników o oflagowanie gospodarstw na czas Pogotowia Strajkowego. W przypadku braku pozytywnej reakcji kompetentnych instytucji do przedstawionych wniosków Pogotowie strajkowe może przekształcić się w Akcja Protestacyjna Rolników.

Wnioski:

  1. Przedłużyć pracę Komisji Gminnych szacowania strat suszowych w (uprawach rolniczych: kukurydzy na ziarno, ziemniaka przemysłowego, buraka cukrowego, pasz dla bydła) do końca października. Ocenę szkód przeprowadzać zgodnie z uzgodnionymi na spotkaniu w KP IR w Przysieku zasadami szacowania strat.
  2. Wnioski (odszkodowawcze) rolników wypłaty rekompensat strat spowodowanych suszą ARiMR powinna przyjmować do końca października.
  3. Wprowadzić powszechny system ubezpieczenia upraw rolniczych, hodowli i obiektów gospodarczych mobilizujący rolników do ubezpieczenia się,
  4. Ustalić udział w kosztach ubezpieczenia gospodarstw rolnych (upraw i hodowli), pomiędzy budżetem, zainteresowanymi firmami skupowymi i rolnikami.
  5. Zapewnić rolnikom warunki do odtworzenia produkcji rolniczej po klęsce suszy
  6. Wprowadzić jednolity system monitoringu meteorologicznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego, rolnictwa (ochrony roślin), i gospodarki narodowej i wodnej
  7. Utworzyć fundusz solidarności dla wspomagania rolników dotkniętych klęską, czy zdarzeniem losowym w odtworzeniu potencjału produkcyjnego gospodarstwa.

Patrz Pliki

Poprawiony: wtorek, 13 października 2015 15:04
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23

III ZJAZD BYDGOSZCZ

Kalendarz

poprzednim miesiącu listopad 2015 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 45 1 2 3 4 5 6 7
week 46 8 9 10 11 12 13 14
week 47 15 16 17 18 19 20 21
week 48 22 23 24 25 26 27 28
week 49 29 30

Rejestracja KRS

Spółdzielczość rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Design for Kółka Rolnicze