Posiedzenie Rady WZRKiOR w Bydgoszczy •Drukuj•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 24 •września• 2016 17:59•

Zgodnie z 19 ust. 6 Statutu Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, Prezydium Rady Zwizku zwouje posiedzenie:

Rady Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych

oraz zaprasza na posiedzenie czonkw: Komisji Rewizyjnej, Przewodniczcych i Prezesw GZRKiOR i GR KGW

Posiedzenie odbdzie w rod 28 wrzenia 2016r. o godz. 10,00 w sali

Agencji Nieruchomoci Rolnej w Bydgoszczy ul.Hetmaska 38

Program posiedzenia Rady:

1.Otwarcie posiedzenia, przywitanie goci oraz przyjcie porzdku obrad Rady.

2.Informacja o sytuacji w rolnictwie w 2016r.wojewdztwa kujawsko ? pomorskiego na tle kraju

3. Informacja o sytuacji w KZRKiOR i Zarzdu 19 lipca 2016r. oraz inicjatywach naprawczych

4. Informacja o biecej i perspektywicznej dziaalnoci spoeczno-zawodowej Zwizku w tym:

a) Realizacja zada planowych Zwizku oraz wyniki za 8 miesicy

b) Podsumowanie jubileuszu 150-lecia KGW w Przysieku 04.06.2016r.

c) Podsumowanie VI Kujawskiego Festiwalu Pieni Ludowej wnioski na przyszo

d) Wypoczynek dzieci i modziey ? kolonie ? 88 + 9 dzieci, zimowisko ? 48 dzieci;

e) Rejestracja Zwizku w KRS, jego promocja w Wojewdztwie i rodowisku wiejskim

f) Zorganizowanie Konferencji perspektywy i kierunkw dziaania struktur Zwizku.

g) Przygotowanie do Jubileuszu 150 lecia Kek Rolniczych Pomorza i Kujaw w 2017r.,

5.Podjcie uchwa, opinii w sprawach:

a) Uchwaa intencyjna w sprawie Komitetu Zaoycielskiego Federacji oraz Stowarzyszenia tj. organizacji oglnopolskich zakadanych przez (W/R/O/G) ZRKiOR

b) Uchwaa o powoania kapituy ds. odznacze i tytuw honorowych

c) Inne uchway

6. Dyskusja i wolne wnioski

7.Prezentacja aktualnej oferty wsppracy RABAT ROLNICZY w powizaniu z FORD.

8. Zakoczenie obrad Rady ok godz. 13,30

Przewodniczca Rady WZRKiOR