Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••niedziela•, 22 •grudnia• 2013 15:39•

Kliknij na obrazek eby powikszy,

Kliknij aby powikszy

 
Komunikat - KRS •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 11 •listopada• 2013 10:21•

Inowrocaw, dnia 06 listopada 2013r.


Kka Rolnicze
Koa Gospody Wiejskich
Czonkowie Rad GZRKiOR, WZRKiORUchwaa Zarzdu WZRKiOR w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie: Zwoania Nadzwyczajnych Walnych Zebra tych Kek Rolniczych, ktre nie dokonay wpisu (nie przerejestroway si) do Krajowego Rejestru Sdowego

Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy realizujc uchwa programow II Zjazdu Zwizku, majc na wzgldzie ywotne interesy czonkw zrzeszonych w Kkach Rolniczych i Koach Gospody Wiejskich oraz troszczc si o zachowanie cigoci 150 letniej tradycji, na podstawie 19 statutu Kka Rolniczego da zwoania w terminie do 25 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Kka Rolniczego, przez Zarzdy tych Kek, ktre nie dokonay przerejestrowania si do nowego KRS

UZASADNIENIE

Kka Rolnicze moc art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzajce ustaw o Krajowym Rejestrze Sdowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671), mog w terminie do 31 grudnia 2013r. dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego. Te Kka, ktre nie dokonaj przerejestrowania si ze starych rejestrw do KRS,
z kocem 2013 roku utrac swj byt prawny, zostan wykrelone z rejestrw sdowych jako nie dziaajce. Maym pocieszeniem jest moliwo rejestracji (wpisu) od nowa zaoonego Kka, gdy historia jego dziaania rozpocznie si od zera.
Mona zrozumie wypalenie si, brak chci dziaania u starszego pokolenia, szczeglnie rodzaju mskiego. Jednak nie mieci si w rozumie zlikwidowanie Kka Rolniczego, szczeglnie tam gdzie samorealizuj si Koa Gospody Wiejskich zorganizowane w strukturach Kek Rolniczych.
Jednak tam gdzie nie ma woli wspdziaania czonkw Kka Rolniczego z Koem Gospody Wiejskich na dotychczasowych zasadach okrelonych w statucie, dajmy moliwo dziaania w interesie mieszkacw wsi i ich rodzin naszym bliskim: matkom, onom, crkom w sposb zorganizowany jako organizacja KR KGW poprzez uchwalenie jednolitego tekstu statutu oraz oddanie steru zarzdzania kkiem naszym kobietom.


Za Zarzd WZRKiOR w Bydgoszczy

Prezes Zwizku

 
Posiedzenie Rady •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 03 •października• 2013 18:17•

Prezydium Rady Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwouje w dniu 16.10.2013r (roda) o godzinie 9,30 w sali Agencji Nieruchomoci Rolnych w Bydgoszczy, ul. Hetmaska 38 kolejne posiedzenie:

Rady Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych
oraz Komisji Rewizyjnej,
na ktre take zaprasza Przewodniczce GR KGW i Prezesw GZRKiOR

Porzdek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i powitanie uczestnikw oraz zatwierdzenie porzdku obrad.
2. Informacja Zarzdu o podejmowanych dziaaniach spoeczno - zawodowych oraz sytuacji finansowej Zwizku,
3. Przedstawienie sytuacji finansowej KZRKiOR oraz realizacji uchway Rady o odwoaniu Wadysawa Serafina z funkcji Prezesa.
4. Dyskusja
5. Przedstawienie stanowiska Prezydium Rady i Zarzdu w sprawach:
a) udzielenia Penomocnictwa Prezesowi Zarzdu Zwizku w sprawach przeciwko Prezesowi Serafinowi przed instytucjami i organami,
b) przyjcie rezygnacji Zofii Kozowskiej, Jerzego Orczykowskiego z czonkw Zarzdu Krajowego ZRKiOR w Warszawie na ich wniosek.
c) Przedstawienie wniosku Prezydium Rady i Zarzdu Zwizku o podjcie uchway o wystpieniu WZRKiOR w Bydgoszczy z KZRKiOR w Warszawie
d) Podjecie kierunkowej uchway w sprawie inicjatywy tworzenia nowej struktury zwizku szczebla krajowego i przynalenoci do niej.
6. Podjcie uchwa w sprawach wymienionych w pkt. 5
7. Przedstawienie sytuacji w rolnictwie wojewdztwa kujawsko - pomorskiego:
8. Informacje Zarzdu w sprawach organizacyjnych i podejmowanych dziaaniach w 2013 r.
9. Informacja o udziale Zwizku w konferencjach i spotkaniach integracyjnych, jubileuszach.
10. Dyskusja.
11. Sprawy rne
12. Zakoczenie obrad

Ze wzgldu na wano porzdku obrad Rady uprasza si czonkw organw Zwizku o niezawodne uczestnictwo w obradach.

Przewodniczca Rady WZRKiOR w Bydgoszczy

Zofia Kozowska

 
•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 14 •września• 2013 15:13•

DOYNKI


czas na podzikowanie za niwa, za zbiory zb w 2013r.
Rolnicy Pomorza i Kujaw zakoczyli tegoroczne niwa tradycyjnymi doynkami. Uroczystoci doynkowe odbyway si w soectwach, parafiach, gminach, powiatach. Tradycyjnie rozpoczynay si po chrzecijasku msz w. powiceniem chleba aby nastpnie podzieli si z uczestnikami doynek. Wiece tradycyjne wykonane przez KGW byy dzieami oraz stanowiy ozdob otarza i uroczystoci doynkowych

ROLNIKOM, w imieniu Zwizku i Zarzdu skadamy serdeczne podzikowania za trud niwny, za dokonane zbiory, za chleb powszedni dajcy dar ycia


DOYNKI Wojewdztwa Kujawsko ? Pomorskiego RYPIN 2013


W ubieg niedziel (8 wrzenia) odbyway si Doynki Wojewdzkie w Rypinie, gdzie nie zabrako take Koleanek z KGW i Kolegw Kkowiczw z naszego Zwizku. (patrz zaczone zdjcia). Grono naszych przyjaci zostao odznaczonych Krzyami Zasugi oraz wyrnionych odznak honorow Zasuony dla Rolnictwa:
1. Danuta Brenasiewicz Przewodniczca Wicbork - BKZ
2. Wiesaw Koczal ? Burmistrz Pakoci - SKZ
3. Magorzata Maecka ? Przewodniczca GR KGW w Mogilnie - BKZ
4. Stanisaw erdka ? rolnik i dziaacz kkowy z Mogilna - SKZ
5. Grzegorz Nowak ? rolnik z Mokrego gm. Dbrowa Mogileska ZdR

Wiece doynkowe wykonane przez nasze koleanki z KGW w konkursach wiecw zajmoway miejsca na podium. Wiece KGW Czare, KGW Koaczkowo zajy II i III miejsce w konkursie wojewdzkim i nagodzone przez Marszaka Wojewdztwa.

Migawki z doynek 2013r.


DOYNKI PREZYDENCKIE w SPALE


Zwizek nasz zaprasza Koleanki i Kolegw na Doynki Prezydenckie do Spay, ktre odbd si 14 i 15 wrzenia br. (Program Doynek Prezydenckich)
Dla naszego Zwizku jest to szczeglna satysfakcja, gdy starocin tych doynek jest Przewodniczca naszej organizacji ? Zofia Kozowska mieszkanka Ziemi Pauckiej. Praca spoeczno - zawodowa naszej koleanki zostaa wysoko oceniona take przez Sejmikowa Komisj Rolnictwa oraz Kujawsko-Pomorsk Izb Rolnicz, a Marszaek Wojewdztwa ? Piotr Cabecki zgosi j organizatorom na starocin Doynek Prezydenckich.

Program Doynek Prezydenckich
Zofia Kozowska
 
Komunikat 3 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 20 •sierpnia• 2013 17:13•

Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy informuje, e wyjazd kolonistw z Jastrzbiej Gry autokarem SETRA nr rej. CIN-51988 nastpi w dniu 22.08.2013r.

TRASA i GODZINY PRZEJAZDU

  1. Jastrzbia Gra wyjazd o godz. 9,oo
  2. Nowe Marzy ? zjazd z autostrady ok. godz. 11,4o - 2 dzieci z Gm. Grudzidz
  3. Koronowo ? Rynek ? ok. godz. 12,4o. - 22 dzieci z gmin: Kamie Krajeski, Koronowo, Sono, Wicbork, (1 godz. przerwy dla kierowcy)
  4. Inowrocaw - parking Koci RUINA ul. Laubitza ? ok. godz. 15,oo. ? 17 dzieci z gmin: Inowrocaw i Mogilno

Czas przyjazdu do poszczeglnych miejscowoci, uzaleniony jest od sytuacji na drodze.

Telefony kontaktowe:

  • Magorzata Bigo - Przeraziska - opiekunka na kolonii - 600238756
  • Jolanta Konieczka ? opiekunka na przejazd - 693404058
  • Anna Frszczak - Kierownik kolonii - 663237603
  • Henryk Sobczak - Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy - 506570 903
  • Biuro WZRKiOR Inowrocaw - (052) 357 30 02 lub 516 069 089

Zdjcia:

1 nad morze.jpg

2 niebawem.jpg

3 na miejscu.jpg

4 co robic.jpg

5 w osrodku.jpg

6 powrot.jpg

7 zmiana.jpg

8 do domu.jpg

9 rozstanie.jpg

10 opiekunki.jpg

11 opiekunki.jpg

 
•Więcej artykułów…•
<< •pierwsza• < •poprzednia• 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 •następna• > •ostatnia• >>

•Strona 31 z 42•

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •37 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze