Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 12 •lutego• 2013 17:10•

Krajowa Rada Spdzielcza oraz WZRKiOR w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszaj na szkolenie nt.

?Podniesienie konkurencyjnoci gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie si

rolnikw ze szczeglnym uwzgldnieniem formy spdzielczej?

Wicej informacji w zaczonym materiale.

Czytaj

Dzikujemy za udzia. Mamy nadziej, i szkolenie przyniesie efekty.

Zdjcia ze szkolenia: foto1 foto2

Nastpcy rolnikw na Kujawach zainteresowani biznesem z pomoc GPR: foto1 foto2 foto3

 
Szczecin - poparcie protestu •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 12 •lutego• 2013 17:06•

Popieramy szczeciski protest.

poparcie protestu szczecin 2013.pdf

 
Komunikat •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 12 •lutego• 2013 17:01•
W dniu jutrzejszym (12 lutego 2013r) bd prowadzone rozmowy z
Instytutem Zootechnicznym w Koudzie Duej w sprawie wsppracy KGW z
Instytutem nt. chowu gsi odmiany koudzkiej biaej w gospodarstwach
rolnikw wojewdztwa kujawsko - pomorskiego w 2013r. O szczegach
ustale podamy na naszej stronie www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl 
Aktualnie zaczamy pismo wstpne dla okrelenia zapotrzebowania, 
ktre moe by skorygowane.
 
Komunikat •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••niedziela•, 13 •stycznia• 2013 18:16•

KOMUNIKAT Nr 1

Rada Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy bdzie obradowa we wtorek 22 stycznia 2013r. o godz. 9,30 w sali Agencji Nieruchomoci Rolnej w Bydgoszczy ul. Hetmaska 38

zaprasza czonkw: Komisji Rewizyjnej, Przewodniczcych i Prezesw GZRKiOR i GR KGW

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie goci oraz przyjcie porzdku obrad Rady.
 2. Informacja o sytuacji ekonomicznej rolnictwa wojewdztwa kujawsko ? pomorskiego za 2012r. oraz prognozy na 2013r. (ANR, ARR, ARiMR, K-PODR),
 3. 3. Informacja o dziaalnoci Krajowego Zwizku, (w tym odnowienie czonkowstwa w Zwizku, zimowisko dla dzieci i modziey, problemy ekonomiczne)
 4. Informacja Zarzdu Zwizku o dziaalnoci spoeczno-zawodowej za 2012r, w tym:

a) Dziaalnoci Zwizku w 2012r. oraz realizacja zada jako OPP, ponadto;

 • Efekty dziaa czonkw Zwizku w samorzdach oraz organizacjach opiniodawczych majcych wpyw na polityk roln oraz rozwj obszarw wiejskich
 • wypoczynek dzieci i modziey - kolonie, zimowiska, wycieczki,

b) Podsumowanie dziaa gospodarczo - promocyjnych Zwizku w 2012r., w tym:

 • Wsppraca Zwizku pomidzy organizacjami na rzecz obrony interesw rolnikw.
 • Promocja Zwizku na doynkach rnych szczebli, imprezach prezentujcych produkty tradycyjne i kultur ludow,
 • Jubileusze organizacji (odznaczenia: pastwowe, resortowe, zwizkowe)
 • Wypracowanie kierunkw dziaa strategii rozwoju wsi WKP do 2020r.
 1. Dyskusja i wolne wnioski
 2. Okrelenie kierunkw dziaalnoci Zwizku oraz projektu planu budetu na 2013 rok
 3. Podjcie uchwa, opinii w sprawie:

a) Przyjcia przez Rad ?Kierunkw Pracy Zwizku na 2013? oraz Planu Budetu - 2013

b) Udziau przedstawicieli Zwizku w pracach na rzecz strategii wsi oraz opiniowaniu planw stosownie do art. 4, 5, 10, rozdziau 2 ustawy z dnia 8 padziernika 1982r. o spoeczno zawodowych organizacjach rolnikw (DzU Nr 32, poz. 217 z p. zm.)

 1. Zakoczenie obrad Rady ok godz. 13,oo
 2. Spotkanie noworoczne dla czonkw i uczestnikw posiedzenia Rady Zwizku

Przewodniczca Rady WZRKiOR

 
Zimowisko •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 05 •stycznia• 2013 00:00•

Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek

i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni" organizuje 12 ? 21 stycznia 2013r. zimowisko w Zakopanem dla 20 dzieci rolnikw zrzeszonych w naszym Zwizku .

DOM WCZASOWY "HALINA" - Halina Fedro

Olcza - Stachonie 28 i 28 A

34-500 Zakopane

www.zakopane.halina.tur1.eu

Kolonie przeznaczone s dla dzieci do 16 roku ycia, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw podlega ubezpieczeniu w KRUS w penym zakresie.

Szczegy naboru dzieci na zimowisko oraz rejestracji dokonuj w imieniu Zwizku:

 1. GR KGW Strzelno tel. 52*3182230 ? Emilia Walkowiak
  1. GZRKiOR Mogilno tel. 52*3152268 ? Krystyna Posuszna

Koordynator: WZRKiOR tel. 52*3573002 ? Mirka Grobelska

 
•Więcej artykułów…•
<< •pierwsza• < •poprzednia• 31 32 33 34 35 36 37 38 39 •następna• > •ostatnia• >>

•Strona 33 z 39•

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •46 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze