Komunikat - Informacja •Drukuj•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 10 •grudnia• 2018 13:23•

11 grudnia 2018r. o godz. 10;00 w sali KOWR
przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy

odbędzie się posiedzenie Rady Związku
w celu wypracowania stanowiska WZRKiOR
sposobu realizacji ustawy o kgw (DzU z 2018r. poz. 2212
Na posiedzenie Rady zaprasza się ponadto:
Przewodniczące GR KGW, Prezesów GZRKiOR
Zarząd Związku prosi o zapoznanie się z ustawą o kgw
oraz załączonymi plikami:
1) Ustawa_o_kgw
2) Rozporzadzenie_warunki_tryb_pomocy_KGW
3) Statut_KGW
4) Protokol_zebrania_kgw