Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

II Zjazd

PROGRAM OBRAD II ZJAZDU DELEGATW

Regionalnego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Sesja organizacyjna II Zjazdu ? 03 lipca 2009r. godz. 9,oo ? 10,3o

Drugi termin 9,3o ? 10,3o

1. Rejestracja Delegatw na II Zjazd od godz. 8,30

2. Rozpoczcie Sesji Roboczej Zjazdu przez Przewodniczc Rady

3. Wybr Przewodniczcego i Prezydium Zjazdu (wice, sekretarz, 2-ch asesorw)

4. przedstawienie porzdku i regulaminu obrad oraz regulaminu wyborw Zjazdu

5. Ustalenie skadu Komisji Zjazdowych

a) Mandatowo - Skrutacyjnej

b) Wyborczej

c) Statutowo - wnioskowej

Sesja oficjalna Zjazdu 11,oo ? 13,oo

1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Przewodniczcego i powitanie uczestnikw

2. Zatwierdzenie porzdku i regulaminu obrad oraz regulaminu wyborw Zjazdu

3. Zatwierdzenie Komisji Zjazdowych

4. Wrczenie odznacze, wyrnie, dyplomw

5. Sprawozdanie Przewodniczcej Rady Zwizku za kadencj oraz przedstawienie propozycji programu dziaania Zwizku na najblisz kadencje 2009 - 2014

6. Sprawozdanie Prezesa Zwizku z dziaalnoci za okres 2004 ? 2009r.

7. Wystpienia zaproszonych goci Zjazdu

8. Dyskusja nad programem i kierunkami dziaania Zwizku

9. Przerwa w obradach 1300 ? 1315

Sesja Robocza II Zjazdu - 13,15

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

2. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz realizacj programu dziaania 2004 ? 2009

3. Stwierdzenie prawomocnoci Zjazdu do podejmowania uchwa

4. Podjcie uchway Zjazdu ws. skwitowania dla wadz Zwizku (Zarzdu, Rady)

5. Podjecie uchwa: program dziaania Zwizku na lata 2009 - 2014

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej nt. propozycji zmian Statutu oraz dyskusja

7. Podjecie uchwa Zjazdu w sprawie uchwalenia zmian w statucie Zwizku

a) Uchwaa w sprawie uznania Zwizku za Organizacj Poytku Publicznego

b) Uchwaa nt. udzielenia upowanienia dla Rady Zwizku do dokonania niezbdnych zmian w statucie dla dostosowania go do zmieniajcych si warunkw prawa.

8. Wybory organw Zwizku oraz delegatw:

a) Przewodniczcego Rady Zwizku

b) Rady Zwizku

c) Zjazd Krajowy, Zjazd Wojewdzki.

9. Dyskusja dla wypracowania wnioskw z obrad Zjazdu

10. Ogoszenie wynikw wyboru Przewodniczcego Rady oraz Rady Zwizku

11. Wybory organw Zwizku cd:

a) Komisji Rewizyjnej

b) Desygnowanie po 2 osoby (K+M) z pord delegatw na Zjazdy do Zarzdu Krajowego i Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw Kek i Organizacji Rolniczych WKP.

12. Przerwa ? posiedzenie Rady Regionalnej celem ukonstytuowania Prezydium Rady oraz wyboru Prezesa i Zarzdu Zwizku.

13. Ogoszenie wynikw wyborw do Komisji Rewizyjnej i Delegatw na Krajowy, Wojewdzki Zjazd

14. Podjcie uchway w sprawie realizacji wnioskw ze Zjazdu oraz

a) Wysokoci skadek czonkowskich dla czonkw zwizku

b) Nadania tytuu honorowego ?Patrona Zwizku ??.?

15. Wystpienie Prezesa i Przewodniczcego

16. Zakoczenie obrad Zjazdu.

Regulamin obrad

Regulamin wyborw

Uchwaa o wysokoci skadek

 

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •119 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze